Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin phối hợp Chi bộ Công nghệ thông tin tổ chức hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet”

Hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet”
Tháng Mười 26, 2016
Hiring over 10 + Java / Tester Rresher Jobs
Tháng Mười Một 4, 2016

Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin phối hợp Chi bộ Công nghệ thông tin tổ chức hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet”

Tiếp nối thành công của Hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet” được tổ chức vào ngày 24/6/2016, ngày 28/10/2016, Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin phối hợp Chi bộ Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet” lần 2 do báo cáo viên Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA và cộng sự trình bày.

Đại biểu tham gia hội thảo

Báo cáo viên Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA và cộng sự khái quát về tình hình an ninh mạng trong thời gian qua, nguy cơ an ninh mạng, vấn đề về tấn công mạng và xử lý khủng hoảng thông tin khi bị tấn công, các vấn đề về bảo mật máy tính, bảo mật các thiết bị di động…Các đại biểu đã quan tâm và đặt những câu hỏi liên quan đến việc ứng dụng và bảo mật thông tin trong cuộc sông hàng ngày.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA và cộng sự
trình bày các vấn đề về bảo mật thông tin

ThS. Đặng Nhân Cách, Giám đốc TT Dữ liệu & CNTT tặng hoa cảm ơn báo cáo viên

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Ở Việt Nam, các nguy cơ mất an toàn thông tin trong thời gian qua đã gia tăng cả về số lượng và tính chất, mức độ nghiêm trọng. Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức vào nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ mới để chủ động phòng ngừa đảm bảo an toàn thông tin cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang trở thành vấn đề quan trọng vào cấp bách. Mục tiêu của hội thảo là cán bộ, giảng viên Trường được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và trong các hoạt động của Trường.

Trả lời