Thư mời tham dự lễ kỷ niệm 20 thành lập Khoa Công nghệ Thông tin

Data Science & Big Data Vietnam – Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
Tháng Mười 14, 2016
Hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet”
Tháng Mười 26, 2016

Thư mời tham dự lễ kỷ niệm 20 thành lập Khoa Công nghệ Thông tin

<a href="http://ditc.ut.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/KyNiem20Nam.jpg"><img class="size-full wp-image-125 aligncenter" src="http://ditc.ut.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/KyNiem20Nam.jpg" alt="KyNiem20Nam" width="864" height="856" /></a>

Trả lời