Quy Định

I. Nội quy phòng server

Các CBNV không có nhiệm vụ thì  không được phép vào phòng server.

 Cấm hút thuốc, mang thức ăn thức uống, các vật dễ gây cháy, nổ vào phòng server.

* Đối với nhân viên quản trị hệ thống:

1. Tuân thủ nguyên tắc an toàn PCCC, tuân thủ nguyên tắc an toàn điện, phải luôn đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

2. Sắp xếp, bố trí các trang thiết bị gọn gàng, ngăn nắp, dễ thao tác.

3. Thường xuyên theo dõi kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ đạt tiêu chuẩn quy định của các thiết bị, máy chủ của phòng server.

4. Thường xuyên theo dõi kiểm tra các trang thiết bị dùng cho các hoạt động chuyên môn được lắp đặt bên ngoài phòng server phải có biện pháp giám sát, bảo vệ an toàn chống truy cập trái phép.

5. Các công việc bảo trì, sửa chữa thiết bị máy chủ đều phải ghi lại nhật ký, nhân viên đề nghị sửa chữa có trách nhiệm ký xác nhận vào nhật ký sau mỗi lần bảo trì sửa chữa.

6. Cán bộ quản lý hệ thống nào có nhu cầu làm việc ngoài giờ thì phải báo cáo với lãnh đạo.

7. Tài sản ở phòng server chỉ được phép mang ra khỏi phòng khi có sự đồng ý của lãnh đạo.

II. Quy định quản lý Website

  1. Website Trường hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin.
  2. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm:

Xây dựng quy chế quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của Trường;

Phân công bộ phận biên tập Website, phụ trách việc biên tập, cập nhật thông tin trên Website Trường;

Điều phối Tổ quản trị Mạng hoạt động hiệu quả;

Tổng hợp ý kiến đóng góp của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Ban Giám hiệu;

Gửi tin, bài, dữ liệu của Trường về Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin và dữ liệu; rà soát, kiểm tra, cập nhật bổ sung thông tin.

Duy trì hoạt động Website Trường liên tục và ổn định; đảm bảo cho Ban biên tập Website Trường theo dõi, quản lý và cập nhật thông tin trên Website 24 giờ/ngày;

Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp Website Trường bị tấn công;

Đảm bảo việc lưu trữ toàn bộ nội dung thông tin của Website Trường;

Hỗ trợ kỹ thuật và kịp thời xử lý các phản ánh của Ban biên tập trong quá trình cập nhật thông tin trên Website Trường.

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật cho Website Trường đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường và tuân thủ các quy định liên quan.

Mọi hoạt động của Website Trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật liên quan.

Giám đốc Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc kiểm duyệt các thông tin đăng tải trên Website Trường.

  1. Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm:

Biên soạn và cập nhật các thông tin giới thiệu về Trường, sứ mạng, nhiệm vụ tổ chức, hoạt động, tin nội bộ…

Biên tập nội dung thông tin do các đơn vị cung cấp, kiểm duyệt và cập nhật trên Website Trường;

Phân công cán bộ tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ mít tinh, các sự kiện lớn của Trường và các đơn vị trực thuộc để thu thập, xử lý thông tin. Trong trường hợp Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin không thể bố trí được nhân sự tham gia, các đơn vị có trách nhiệm biên soạn và cung cấp thông tin, hình ảnh cho Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin biên tập để đăng tải lên Website Trường;

Cập nhật và tuyên truyền trên Website Trường các thông tin chuyên đề hữu ích, tin tức trên mạng Internet liên quan đến Trường, tin tức từ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải…

Giám đốc Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin có trách nhiệm kiểm duyệt tất cả nội dung thông tin trước khi cập nhật trên Website Trường.

Thông tin gửi về Ban biên tập Website được thực hiện bằng đường công văn và đường E-mail theo địa chỉ truyenthong@ut.edu.vn với tập tin đính kèm. Văn bản được đánh máy trên khổ A4, thống nhất sử dụng duy nhất phông chữ Việt, bộ mã Unicode, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001; chỉ sử dụng đơn thuần văn bản, in đậm, in nghiêng, không sử dụng thêm định dạng khác. Các thông tin cần thể hiện rõ chủ đề thông tin, liên kết nội dung thông tin và tạo đường link đến Website liên quan (nếu có);

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công một cán bộ làm đầu mối cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu cho Ban biên tập Website. Trưởng đơn vị thông báo cho Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin về sự phân công này bằng văn bản;

Thông tin do đơn vị nào cung cấp thì Trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp, đầy đủ, kịp thời của thông tin.

Đối với các văn bản của Nhà trường: ngay sau khi văn bản và dữ liệu được ký và đóng dấu;

Đối với các tin tức, sự kiện: không quá 03 ngày sau khi diễn ra hoạt động, sự kiện;

Đối với những thông tin cần truyền đạt gấp hay việc triệu tập cuộc họp gấp mà thời gian yêu cầu còn lại ngắn hơn một ngày làm việc thì yêu cầu có hình thức tin nhắn điện thoại nhắc nhở;

Các thông tin, văn bản sẽ được gỡ xuống ngay khi hết hiệu lực.

PHU LUC WEB

Trung Tâm Dữ Liệu và Công Nghệ Thông Tin.