Hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet”

Thư mời tham dự lễ kỷ niệm 20 thành lập Khoa Công nghệ Thông tin
Tháng Mười 14, 2016
Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin phối hợp Chi bộ Công nghệ thông tin tổ chức hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet”
Tháng Mười 31, 2016

Hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet”

Hội thảo “An toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng internet” do Trung tâm Dữ liệu & CNTT phối hợp Chi bộ CNTT tổ chức, báo cáo viên: ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena

bennerATTT2

Trả lời