Download

Phần Mềm Hệ Thống

Windows
1 Windows 7 32 bit      64 bit
2 Windows 8 32 bit      64 bit
3 Windows 10 32 bit      64 bit
4 Windows Server 2012 Tải về
5 Windows Server 2016 Tải về

Phần Mềm Học Tập

Từ Điển
1 Lạc Việt Trial      Setup
2 Oxford Advanced Learner's Dictionary 8th Edition Tải về
Sơ Đồ Tư Duy
1 Mindjet MindManage 14 Tải về

Phần Mềm Đồ Họa

Adobe
1 Adobe Illustrator CC 17 Tải về
2 Adobe Photoshop CC 2014 Tải về
3 Adobe Acrobat DC Tải về
4 Adobe Dreamweaver x64 Tải về
5 Adobe Audition 6 Tải về
6 Adobe Premiere Pro 7 Tải về
Khác
1 Autodesk Inventor Pro 2016 x64 Tải về
2 AutoCad 2016      2014
3 Camtasia Studio 9 Tải về
4 CATIA Tải về
5 Corel Draw Graphics Suite X8 Tải về

Cơ Sở Dữ Liệu

Phần Mềm Quản Lý
1 SAP Tải về      
2 EndNote Tải về      
3 SQL Server 2016      2014
4 NetSupport School v11 Tải về
5 MDaemon Pro 13.0.4 Tải về

Lập Trình

Lập Trình
1 Matlab Tải về
2 Visual 2015 Professional Tải về

Phần Mềm Văn Phòng

Microsoft Office
1 Microsoft Office 2007 Tải về
2 Microsoft Office Professional Plus 2010 32 bit      64 bit
3 Microsoft Office Professional Plus 2013 32 bit      64 bit
4 Microsoft Office Professional Plus 2016 32 bit      64 bit
Open Office
1 Open Office Tải về
Máy In
1 HP LaserJet 400 M401 Tải về
2 Canon 1435 32 bit      64 bit
3 upd-pcl6-x64-6.2.1.20636.exe Tải về

Phần Mềm Khác

Khác
1 FDeep Freeze Tải về
2 IBM SPSS Statistics 32 bit      64 bit